Důležité!

K 31.12.2023 jsme byli nuceni z důvodu ztráty pronajatých prostor ukončit svoji výrobní činnost.

Nadále se budeme zabývat pouze realizací zakázek v menším rozsahu.

ZT Bosko a.s.